logo - piekarnia machela

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma PPC Machela Sp. z o.o. z siedzibą w Jaszkowej Dolnej 178a; 57-300 Kłodzko; adres e-mail: biuro@machela.pl, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli w treści zgłoszenia rekrutacyjnego zostanie wyrażona stosowna zgoda.

Pani/ Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będą one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami, lub organami państwowymi.


Pani/ Pana dane osobowe, które są wskazane w Kodeksie Pracy, podlegają przetwarzaniu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody, wyrażonej przy przesłaniu zgłoszenie rekrutacyjnego. Podanie tych dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.


Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług w zakresie publikacji ogłoszeń o pracę, jak też dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT.


Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.


Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać przechowywaniu dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brała Pani/ brał Pan udział. W każdym czasie może Pani/ Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@machela.pl, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła Pani / wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych.


Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. kancelaria@uodo.gov.pl.


Aby Pani/ Pana zgłoszenie rekrutacyjne mogło zostać wykorzystane do innych rekrutacji, które będą prowadzone przez naszą firmę, prosimy o zamieszczenie w jego treści dodatkowej zgody „Zgadzam się na przetwarzanie przez Firmę PPC Machela Sp. z o.o. z siedzibą w Jaszkowej Dolnej 178a; 57-300 Kłodzko, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.


Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” albo wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, do Firmy PPC Machela Sp. z o.o. z siedzibą w Jaszkowej Dolnej 178a; 57-300 Kłodzko, zgadza się Pan/ Pani na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych — Twoich dodatkowych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

______


klauzula RODO [zobacz]