logo - piekarnia machela

Polityka firmy

 

Od początku istnienia firmy produkujemy tradycyjne polskie pieczywo. Bazując na własnych recepturach, nabytych podczas pracy w wielu rzemieślniczych piekarniach przez właściciela firmy, dbając o stałą i wysoką jakość finalną pieczywa, wykorzystując nowoczesny sprzęt oraz zarządzając w innowacyjny i nastawiony na zadowolenie klienta sposób, stworzyliśmy pieczywo o najwyższych walorach smakowych i jakościowych. Produkcja tradycyjnego pieczywa dla klienta ceniącego zdrową i smaczną żywność jest dla nas wartością nadrzędną. Spróbuj i oceń sam!

 

 

 

Rzemiosło - tradycja

Stosując się do tradycyjnych receptur przygotowujemy pieczywo według rzemieślniczych zasad - staramy się w jak najmniejszym stopniu wykorzystywać mechaniczną obróbkę ciasta, tak abyś mógł posmakować prawdziwego aromatycznego pieczywa. Misją naszej firmy jest dostarczanie świeżych produktów piekarniczych i cukierniczych wyprodukowanych z wyselekcjonowanych surowców według tradycyjnych rzemieślniczych receptur. Nasze pieczywo jest przyjazne Tobie!!!

 

 

Jakość

Dążąc do produkcji pieczywa o najwyższych właściwościach zdrowotnych szczególny nacisk postawiliśmy na integrację procesów produkcyjnych z systemami gwarantującymi bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

Podchodząc systemowo do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wdrożyliśmy systemy i zasady pozwalające nam w pełni kontrolować procesy wytwórcze oraz szybko reagować na zakłócenia, już w toku produkcji.

Zasady i wymogi dotyczące produkcji i higieny oparliśmy na wytycznych Dobrych Praktyk GMP/GHP (Good Manufacturing Practice oraz Good Hygienic Practice), które regulują i standaryzują takie aspekty jak:

  • Utrzymanie higieny podczas produkcji, zarówno otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, jak i maszyn czy urządzeń,
  • Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami,
  • Stan zdrowia i higieny personelu,
  • Wymogi odnośnie wysokiej jakości zastosowanych surowców,
  • Szkolenia personelu z zakresu higieny produkcji.

Wdrożyliśmy system bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, na podstawie Kodeksu Żywnościowego Codex Alimentarius), który w odróżnieniu od dotychczas powszechnie stosowanej wyrywkowej kontroli gotowego wyrobu polega na kontroli procesu produkcyjnego od przyjęcia surowców począwszy na dystrybucji gotowego wyrobu kończąc.

 

HACCP - to przejście od wykrywania wad produktu do zapobiegania ich powstawianiu.

 

 

Ludzie

Stawiamy na ludzi i ich rozwój. Podstawowym czynnikiem motywującym jest u nas możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz awansu. Dbamy o to, aby pracownicy regularnie uczestniczyli w szkoleniach rozwojowych. Posiadamy bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Każdy pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę. Zwracamy koszty dojazdu do Zakładu Pracy. Nasi pracownicy korzystają z bezpłatnej prywatnej opieki medycznej. Każdy pracownik jest ubezpieczony. Pracownicy otrzymują premię od wyników, dodatek stażowy i premię za 100% obecność. Chcąc docenić starania naszych pracowników wprowadziliśmy Pozapłacowy System Wynagradzania i każdy ma możliwość otrzymać atrakcyjną nagrodę w zamian za solidną pracę. W celu normalizacji pracy oraz większej efektywności wprowadzamy ład korporacyjny. Określamy ambitne plany i wspólnie do nich dążymy. W pracy jesteśmy jednością, bo tylko wspólnie możemy osiągnąć założone cele.